Новини

Столична община ще реши с конкурс съдбата на паметника пред НДК

Столична община очаква архитекти, скулптори и дизайнери да решат съдбата на паметника пред Националния дворец на културата (НДК), става ясно от обявление за обществена поръчка.

В момента наследеният от социализма монумент "Тринадесет века България" се разрушава и е опасен за пешеходците. Търси се концептуална визия за промяна на паметника и мястото около него, която да се впише в парка пред НДК.

Според обявлението ситуацията е усложнена, тъй като „обектът представлява акцент, възприеман както от различни зрителни позиции, така и от различни идейно-естетически и философски гледни точки“.

Участниците в конкурса трябва да се справят със следната задача: да представят идея с послание - "пренасяне на културно- историческите ценности на нашето общество през вековете".

Те могат да представят концепция за пълно или частично реновиране на паметника или нови идеи, свързани с традициите на мястото или пластични композиции, отразяващи българската история и култура. Според обявлението засега не се предвижда разрушаването на паметника.

Други новини