Проекти

Повишаване на енергийна ефективност- бл. 18 жк. Цар Самуил

Град: Петрич
Обновяване с цел постигане на енерго ефективност