Проекти

Повишаване на енергийна ефективност- бл.14 жк. Изток

Град: Петрич
Обновяване с цел постигане на енерго ефективност