• Доверието е само едно от нещата, които градим добре
  • Доверието е само едно от нещата, които градим добре
  • Доверието е само едно от нещата, които градим добре

Заечки ЕООД

е водеща компания предоставяща професионални услуги в строителната индустрия, оперираща в публичния и частен сектор

Създадена през 2007г. ЗАЕЧКИ продължава и разширава дейността на основаните преди това ''Еврострой'' ООД 2000г. и "Геоинженеринг" ЕООД 1995г.

Повече от две десетилетия опит в областта на проектирането и строителството, високо квалифициран и опитен екип от специалисти, съвременно оборудване и иновативни решения са гаранция за високото качество на услугите предлагани от нас.

Нашите успехи се дължат на стремежа ни към устойчиво развитие, основано на оптимизиране на разходите, високо качество на извършваните дейности, здравословна работна среда, грижа към невъзобновяемите ресурси и политика на иновативни технологии в съотвествие с европейските и световни стандарти.

Нашите възможности включват изпълнението на: 
- подготовка на строителна площадка и изпълнение на инфраструктурни проекти
- изкопни работи и строителство на сградни съоръжения
- дейности по ветикална планировка

Нашите услуги

СТРОИТЕЛСТВО

Като лидер в строителството ние предалагаме разнообразни услуги във всички сектори на индустрията

ПРОЕКТИРАНЕ

Високо квалифицираният ни екип и опитът ни дава възможността да създаваме иновативни и ефективни проекти

КОНСУЛТАЦИИ

Дъбочината на нашите знания и дългогодишният опит ни дава компетентността нужна за направата на консултации преди и по време на строителния процес

БЕТОНОВ ЦЕНТЪР

Доставка на бетонови смеси и направа на бетонови изделия (тръби,шахти,плочки и др.)

МЕХАНИЗАЦИЯ

Отдаване под наем на строителна техника (багери,самосвали,асфалтополагаща техника и др.)