Проекти

Повишаване на енергийна ефективност- Червена стена 15

Град: Хасково
Обновяване с цел постигане на енерго ефективност